woord OT NT apo Bijbel
haruz1001

Vindplaatsen van haruz in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Koningen 21:19
Amon was twee en twintig jaren oud, toen hij koning werd, en hij regeerde twee jaren te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Mesullemet, een dochter van Haruz van Jotba.