woord OT NT apo Bijbel
hasabna1001

Vindplaatsen van hasabna in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Nehemia 10:25
Rehum, Hasabna, Maaseja,