woord OT NT apo Bijbel
hasadja1001

Vindplaatsen van hasadja in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 3:20
En Hasuba, en Ohel, en Berechja, en Hasadja, Jusabhesed; vijf.