woord OT NT apo Bijbel
hasaria0011

Vindplaatsen van hasaria in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 1:2
De zoon van Amaria, de zoon van Hasaria, de zoon van Merasoth, de zoon van Sarchias, de zoon van Hazzi, de zoon van Bukki, de zoon van Abisua, de zoon van Pinehas, de zoon van Eleazar;