woord OT NT apo Bijbel
hasem1001

Vindplaatsen van hasem in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 11:34
Van de kinderen van Hasem, den Gizoniet, was Jonathan, de zoon van Sage, de Harariet;