woord OT NT apo Bijbel
hasmona2002

Vindplaatsen van hasmona in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Numeri 33:29
En zij verreisden van Mithka, en legerden zich in Hasmona.

Numeri 33:30
En zij verreisden van Hasmona, en legerden zich in Moseroth.