woord OT NT apo Bijbel
hasra1001

Vindplaatsen van hasra in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Kronieken 34:22
Toen ging Hilkia henen, en die des konings waren, tot de profetes Hulda, de huisvrouw van Sallum, den zoon van Tokhath, den zoon van Hasra, den klederbewaarder. Zij nu woonde te Jeruzalem in het tweede deel; en zij spraken zulks tot haar.