woord OT NT apo Bijbel
hassub4004

Vindplaatsen van hassub in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Nehemia 3:11
De andere mate verbeterden Malchia, de zoon van Harim, en Hassub, de zoon van Pahath-moab; daartoe den Bakoventoren.

Nehemia 3:23
Daarna verbeterden Benjamin, en Hassub, tegenover hun huis; na hem verbeterde Azaria, de zoon van Maaseja, den zoon van Hananja, bij zijn huis.

Nehemia 10:23
Hosea, Hananja, Hassub,

Nehemia 11:15
En van de Levieten: Semaja, de zoon van Hassub, den zoon van Azrikam, den zoon van Hasabja, den zoon van Buni.