woord OT NT apo Bijbel
hasub1001

Vindplaatsen van hasub in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 9:14
Van de Levieten nu waren Semaja, de zoon van Hasub, den zoon van Azrikam, den zoon van Hasabja, van de kinderen van Merari;