woord OT NT apo Bijbel
hasufa2002

Vindplaatsen van hasufa in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Ezra 2:43
De Nethinim. De kinderen van Ziha, de kinderen van Hasufa, de kinderen van Tabbaoth;

Nehemia 7:46
De Nethinim: de kinderen van Ziha, de kinderen van Hasufa, de kinderen van Tabbaoth;