woord OT NT apo Bijbel
hatach4004

Vindplaatsen van hatach in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Esther 4:5
Toen riep Esther Hatach, een van de kamerlingen des konings, welke hij voor haar gesteld had, en zij gaf hem bevel aan Mordechai, om te weten wat dit, en waarom dit ware.

Esther 4:6
Als Hatach uitging tot Mordechai, op de straat der stad, die voor de poort des konings was,

Esther 4:9
Hatach nu kwam, en gaf Esther de woorden van Mordechai te kennen.

Esther 4:10
Toen zeide Esther tot Hatach, en gaf hem bevel aan Mordechai: