woord OT NT apo Bijbel
hate2002

Vindplaatsen van hate in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Spreuken 9:8
Bestraf den spotter niet, opdat hij u niet hate; bestraf den wijze, en hij zal u liefhebben.

Spreuken 25:17
Spaar uw voet van het huis uws naasten, opdat hij niet zat van u worde, en u hate.