woord OT NT apo Bijbel
hatelijke2013

Vindplaatsen van hatelijke in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Psalmen 109:3
En met hatelijke woorden hebben zij mij omsingeld; ja, zij hebben mij bestreden zonder oorzaak.

Spreuken 30:23
Om een hatelijke vrouw, als zij getrouwd wordt; en een dienstmaagd, als zij erfgenaam is van haar vrouw.