woord OT NT apo Bijbel
hatelijke2013

Vindplaatsen van hatelijke in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Boek der Wijsheid 12:4
Omdat zij zeer hatelijke werken bedreven, van toverijen en onheilige offeranden,