woord OT NT apo Bijbel
hatende2136

Vindplaatsen van hatende in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Titus 3:3
Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde, en elkander hatende.