woord OT NT apo Bijbel
hater2002

Vindplaatsen van hater in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Deuteronomium 7:10
En Hij vergeldt een ieder van hen, die Hem haten, in zijn aangezicht, om hem te verderven; Hij zal het Zijn hater niet vertrekken, in zijn aangezicht zal Hij het hem vergelden.

Psalmen 55:13
Want het is geen vijand, die mij hoont, anders zou ik het hebben gedragen; het is mijn hater niet, die zich tegen mij groot maakt, anders zou ik mij voor hem verborgen hebben.