woord OT NT apo Bijbel
haters261027

Vindplaatsen van haters in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Romeinen 1:30
Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam;