woord OT NT apo Bijbel
hathath1001

Vindplaatsen van hathath in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 4:13
En de kinderen van Kenaz waren Othniël en Seraja; en de kinderen van Othniël, Hathath.