woord OT NT apo Bijbel
hatita2002

Vindplaatsen van hatita in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Ezra 2:42
De kinderen der poortiers. De kinderen van Sallum, de kinderen van Ater, de kinderen van Talmon, de kinderen van Akkub, de kinderen van Hatita, de kinderen van Sobai; deze allen waren honderd negen en dertig.

Nehemia 7:45
De poortiers: de kinderen van Sallum, de kinderen van Ater, de kinderen van Talmon, de kinderen van Akkub, de kinderen van Hatita, de kinderen van Sobai, honderd acht en dertig;