woord OT NT apo Bijbel
hattus5005

Vindplaatsen van hattus in het Oude Testament. Het woord komt er 5 keer voor, in 5 verzen.

1 Kronieken 3:22
De kinderen nu van Sechanja waren Semaja; en de kinderen van Semaja waren Hattus, en Jigeal, en Bariah, en Nearja, en Safat; zes.

Ezra 8:2
Van de kinderen van Pinehas, Gersom; van de kinderen van Ithamar, Daniƫl; van de kinderen van David, Hattus.

Nehemia 3:10
Voorts aan hun hand verbeterde Jedaja, de zoon van Harumaf, en tegenover zijn huis; en aan zijn hand verbeterde Hattus, de zoon van Hasabneja.

Nehemia 10:4
Hattus, Sebanja, Malluch,

Nehemia 12:2
Amarja, Malluch, Hattus,