woord OT NT apo Bijbel
have322034

Vindplaatsen van have in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Handelingen 2:45
En zij verkochten hun goederen en have, en verdeelden dezelve aan allen, naar dat elk van node had.

Handelingen 5:1
En een zeker man, met name Ananias, met Saffira, zijn vrouw, verkocht een have;