woord OT NT apo Bijbel
haven32611

Vindplaatsen van haven in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 2 verzen.

Genesis 49:13
Zebulon zal aan de haven der zee├źn wonen, en hij zal aan de haven der schepen wezen; en zijn zijde zal zijn naar Sidon.

Psalmen 107:30
Dan zijn zij verblijd, omdat zij gestild zijn, en dat Hij hen tot de haven hunner begeerte geleid heeft.