woord OT NT apo Bijbel
havenden0101

Vindplaatsen van havenden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Marcus 6:53
En als zij overgevaren waren, kwamen zij in het land Gennesareth, en havenden aldaar.