woord OT NT apo Bijbel
havik2002

Vindplaatsen van havik in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Leviticus 11:13
En van het gevogelte zult gij deze verfoeien, zij zullen niet gegeten worden, zij zullen een verfoeisel zijn: de arend, en de havik, en de zeearend,

Deuteronomium 14:12
Maar deze zijn het, van dewelke gij niet zult eten: de arend, en de havik, en de zeearend;