woord OT NT apo Bijbel
havran2002

Vindplaatsen van havran in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Ezechiël 47:16
Hamath, Berotha, Sibraim, dat tussen de landpale van Damaskus en tussen de landpale van Hamath is; Hazar Hattichon, dat aan de landpale van Havran is.

Ezechiël 47:18
Den oosterhoek nu zult gijlieden meten van tussen Havran, en van tussen Damaskus, en van tussen Gilead, en van tussen het land Israëls aan den Jordaan, van de landpale af tot de Oostzee toe; en dat zal de oosterhoek zijn.