woord OT NT apo Bijbel
hazaja1001

Vindplaatsen van hazaja in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Nehemia 11:5
En Maaseja, de zoon van Baruch, den zoon van Kol-hose, den zoon van Hazaja, den zoon van Adaja, den zoon van Jojarib, den zoon van Zacharja, den zoon van Siloni.