woord OT NT apo Bijbel
hazar-addar1001

Vindplaatsen van hazar-addar in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Numeri 34:4
En deze landpale zal u omgaan van het zuiden naar den opgang van Akrabbim, en doorgaan naar Zin; en haar uitgangen zullen zijn, van het zuiden naar Kades-barnea; en zij zal uitgaan naar Hazar-addar, en doorgaan naar Azmon.