woord OT NT apo Bijbel
hazar-enan3003

Vindplaatsen van hazar-enan in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Numeri 34:9
En deze landpale zal uitgaan naar Zifron, en haar uitgangen zullen zijn te Hazar-enan; dit zal u de noorder landpale zijn.

Numeri 34:10
Voorts zult gij u tot een landpale tegen het oosten aftekenen van Hazar-enan naar Sefam.

Ezechiƫl 48:1
Dit nu zijn de namen der stammen. Van het einde noordwaarts, aan de zijde des wegs van Hethlon, waar men komt te Hamath, Hazar-enan, de landpale van Damaskus, noordwaarts aan de zijde van Hamath (ook zal hij den ooster hoek en westerhoek hebben), zal Dan een snoer hebben.