woord OT NT apo Bijbel
hazar-sual4004

Vindplaatsen van hazar-sual in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Jozua 15:28
En Hazar-sual, en Beer-seba, en Biz-jotheja,

Jozua 19:3
En Hazar-sual, en Bala, en Azem,

1 Kronieken 4:28
En zij woonden te Ber-seba, en te Molada, en te Hazar-sual,

Nehemia 11:27
En te Hazar-sual, en in Ber-seba, en haar onderhorige plaatsen,