woord OT NT apo Bijbel
hazar-susim1001

Vindplaatsen van hazar-susim in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 4:31
En te Beth-markaboth, en te Hazar-susim, en te Beth-biri, en te Saaraim. Dit waren hun steden, totdat David koning werd.