woord OT NT apo Bijbel
hazelelponi1001

Vindplaatsen van hazelelponi in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 4:3
En dezen zijn van den vader Etam: Jizreƫl, en Isma, en Idbas; en de naam hunner zuster was Hazelelponi.