woord OT NT apo Bijbel
hazeroth6006

Vindplaatsen van hazeroth in het Oude Testament. Het woord komt er 6 keer voor, in 5 verzen.

Numeri 11:35
Van Kibroth Thaava verreisde het volk naar Hazeroth; en zij bleven in Hazeroth.

Numeri 12:16
Maar daarna verreisde het volk van Hazeroth, en zij legerden zich in de woestijn van Paran.

Numeri 33:17
En zij verreisden van Kibroth-thaava, en legerden zich in Hazeroth.

Numeri 33:18
En zij verreisden van Hazeroth, en legerden zich in Rithma.

Deuteronomium 1:1
Dit zijn de woorden, die Mozes tot gans Israƫl gesproken heeft, aan deze zijde van de Jordaan, in de woestijn, op het vlakke veld tegenover Suf, tussen Paran en tussen Tofel, en Laban, en Hazeroth, en Dizahab.