woord OT NT apo Bijbel
haziel1001

Vindplaatsen van haziel in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 23:9
De kinderen van Simeï waren Selomith, en Haziel, en Haran, drie; dezen waren de hoofden der vaderen van Ladan.