woord OT NT apo Bijbel
hazihammenuchoth1001

Vindplaatsen van hazihammenuchoth in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 2:52
De kinderen van Sobal, den vader van Kirjath-jearim, waren Haroe en Hazihammenuchoth.