woord OT NT apo Bijbel
hazzi0011

Vindplaatsen van hazzi in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 1:2
De zoon van Amaria, de zoon van Hasaria, de zoon van Merasoth, de zoon van Sarchias, de zoon van Hazzi, de zoon van Bukki, de zoon van Abisua, de zoon van Pinehas, de zoon van Eleazar;