woord OT NT apo Bijbel
hebbenden0101

Vindplaatsen van hebbenden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 28:29
En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbenden onder elkander.