woord OT NT apo Bijbel
heber241025

Vindplaatsen van heber in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 3:35
Den zoon van Saruch, den zoon van Ragau, den zoon van Falek, den zoon van Heber, den zoon van Sala,