woord OT NT apo Bijbel
heberieten1001

Vindplaatsen van heberieten in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Numeri 26:45
Van de zonen van Beria waren: van Heber het geslacht der Heberieten; van Malchiƫl het geslacht der Malchiƫlieten.