woord OT NT apo Bijbel
hebreër5106

Vindplaatsen van hebreër in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Filippensen 3:5
Besneden ten achtsten dage, uit het geslacht van Israël, van den stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreën, naar de wet een Farizeër;