woord OT NT apo Bijbel
hebreeuwse2439

Vindplaatsen van hebreeuwse in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Genesis 39:17
Toen sprak zij tot hem naar diezelfde woorden, zeggende: De Hebreeuwse knecht, dien gij ons hebt ingebracht, is tot mij gekomen, om met mij te spotten.

Exodus 2:13
Des anderen daags ging hij wederom uit, en ziet, twee Hebreeuwse mannen twistten; en hij zeide tot den ongerechte: Waarom slaat gij uw naaste?