woord OT NT apo Bijbel
hecht2002

Vindplaatsen van hecht in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Richteren 3:22
Dat ook het hecht achter het lemmer inging, en het vet om het lemmer toesloot (want hij trok het zwaard niet uit zijn buik), en de drek uitging.

Spreuken 6:21
Bind ze steeds aan uw hart, hecht ze aan uw hals.