woord OT NT apo Bijbel
hechtenis1001

Vindplaatsen van hechtenis in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Genesis 40:7
Toen vraagde hij de hovelingen van Farao, die bij hem waren in hechtenis van het huis zijns heren, zeggende: Waarom zijn uw aangezichten heden kwalijk gesteld?