woord OT NT apo Bijbel
heel5016

Vindplaatsen van heel in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 2:21
Heel de verwonden en kranken; en spot niet met de kreupelen; bescherm de verlamden; en laat de blinden komen tot het gezicht mijner klaarheid.