woord OT NT apo Bijbel
heelde3104

Vindplaatsen van heelde in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

1 Koningen 18:30
Toen zeide Elia tot het ganse volk: Nadert tot mij. En al het volk naderde tot hem; en hij heelde het altaar des HEEREN, dat verbroken was.

2 Kronieken 30:20
En de HEERE verhoorde Jehizkia, en heelde het volk.

Psalmen 107:20
Hij zond Zijn woord uit, en heelde hen, en rukte hen uit hun kuilen.