woord OT NT apo Bijbel
heelde3104

Vindplaatsen van heelde in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 22:51
En Jezus, antwoordende, zeide: Laat hen tot hiertoe geworden; en raakte zijn oor aan, en heelde hem.