woord OT NT apo Bijbel
heelpleisters1001

Vindplaatsen van heelpleisters in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jeremia 30:13
Er is niemand, die uw zaak oordeelt, aangaande het gezwel; gij hebt geen heelpleisters.