woord OT NT apo Bijbel
heelt1023

Vindplaatsen van heelt in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Ezechiƫl 34:4
De zwakke sterkt gij niet, en het kranke heelt gij niet, en het gebrokene verbindt gij niet, en het weggedrevene brengt gij niet weder, en het verlorene zoekt gij niet; maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid.