woord OT NT apo Bijbel
heelt1023

Vindplaatsen van heelt in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Boek der Wijsheid 16:12
Want noch kruid noch pleister heeft hen genezen, maar, Here, uw woord, hetwelk alle dingen heelt.

Jezus Sirach 38:7
Door deze heelt hij de mens en neemt zijn krankheid weg.