woord OT NT apo Bijbel
heenbrengen0112

Vindplaatsen van heenbrengen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 12:11
En wanneer zij u heenbrengen zullen in de synagogen, en tot de overheden en de machten, zo zijt niet bezorgd, hoe of wat gij tot verantwoording zeggen, of wat gij spreken zult;