woord OT NT apo Bijbel
heendragen1001

Vindplaatsen van heendragen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Deuteronomium 14:24
Wanneer dan nog de weg voor u te veel zal zijn, dat gij zulks niet zoudt kunnen heendragen, omdat de plaats te verre van u zal zijn, die de HEERE, uw God, verkiezen zal, om Zijn Naam aldaar te stellen; wanneer de HEERE, uw God, u zal gezegend hebben;